Weidevogels

Bestuursleden van De Groene Venen zijn persoonlijk betrokken en actief als weidevogelbeschermer. 50 jaar geleden was weidevogelgebied Polder Demmerik de directe aanleiding voor de oprichting van De Groene Venen als vereniging. De gemeente had een plan ontwikkeld voor een recreatiepark in de polder en omwonenenen hebben toen de handen ineengeslagen om dit plan te verijdelen. Toen al was polder Demmerik een weidevogelgebied.

De afgelopen 30 jaar is het aandeel weidevogels enorm afgenomen in ons land en ook in onze omgeving. Onder de weidevogels is de grutto een belangrijke graadmeter voor de weidevogelstand.

Van alle Europese grutto's broedt 85% in Nederland. Ons typische polderlandschap leent zich bij uitstek voor de grutto. "De grutto is daarom terecht de Nationale Vogel", zegt Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland. "Nergens broeden zoveel grutto’s als in ons land. Zelfs binnen de stadsgrenzen van Amsterdam broeden meer grutto’s dan in heel Groot-Brittannië en Frankrijk samen."

Maar helaas staat de grutto onder druk door onze steeds intensiever geworden landbouw. In 1960 was de grutto nog een algemene vogel met circa 120.000 paar, in 2022 is het geschatte aantal broedparen ongeveer 27.000, die ongeveer 8.800 grutto's groot hebben gebracht. En dit is te weinig om de populatie in stand te houden, daarvoor moeten ongeveer 12.000 jonge grutto's uitvliegen.

In 2019 is onder leiding van Winsemius het Aanvalsplan Grutto opgesteld dat met concrete voorstellen het tij moet keren. Dit was een van de aanleidingen om in het jubileumjaar van DGV, 2022, een weidevogelworkshop te organiseren gevolgd door een oproep om vaart te maken met de uitvoering van het aanvalsplan Grutto. Hier vind u de link naar de bevindingen en conclusies van deze workshop en de oproep aan de overheidsverantwoordelijken. De afgelopen jaren heeft De Groene Venen meerdere activiteiten ontplooid om aandacht voor de weidevogels te vragen.

Ook eerder heeft De Groene Venen aandacht gevraagd aan de weidevogels. Klik op deze link om onze nota's: Met het accent op de Grutto en Meer aandacht voor de Grutto te openen.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid