Logboek

Onze kort en krachtige updates bieden een inkijkje in de impact die we als vereniging realiseren met de dingen die we doen. Met de onmisbare steun van onze leden streven we naar een verbetering van de natuur en voor het behoud van de landschappelijke waarden van ons gebied.

Bellopad moet wandelpad blijven

Gelukkig zijn vele wandelaars en zelfs de Fietsersbond dit met ons eens. De Groene Venen heeft schriftelijk ingesproken tijdens de vergadering van de gemeenteraad over het Mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan De Ronde Venen 2023 - 2030. Lees hier onze schriftelijke inspraak.

Bellopad moet wandelpad blijven
27/11/2023
DGV over de toekomst

Het bestuur van De Groene Venen heeft op 22 november bij elkaar gezeten om de piketpalen voor de toekomst te slaan. Een inspirerende ochtend in het Spoorhuis met als toetje een wandeling over het Bellopad.

DGV over de toekomst
22/11/2023
Bellopad geen fietspad

Op 16 november heeft De Groene Venen ingesproken bij de gemeente over het Mobiliteitsplan. Onderdeel daarvan is een fietsnetwerk, waarbij het Bellopad als een mogelijk (snel)fietspad wordt voorgesteld. Lees in onze zienswijze waarom het Bellopad een wandelpad moet blijven

Bellopad geen fietspad
16/11/2023
Start verkoop laatste exemplaren boek

Van ons succesvolle boek 'Van moeras tot VinkeVEEN' zijn al meer dan 800 exemplaren verkocht. DGV is op 15 november een campagne gestart om de laatste 50 exemplaren van de tweede druk te verkopen. Op zoek naar een leuk Sinterklaas- of Kerstcadeautje? Klik dan hier voor meer informatie en bestellen

Start verkoop laatste exemplaren boek
15/11/2023
Lezing Arjan Postma zeer inspirerend

Arjan Postma heeft op 24 oktober een interessant verhaal verteld in De Boei. De lezing, georganiseerd door DGV was met ruim 100 mensen in de zaal zeer goed bezocht. Zijn inspirerende lezing over de natuur, verandering en loslaten zet zeker tot nadenken aan. En de overeenkomsten tussen de mier en de mens zijn frappant!

Lezing Arjan Postma zeer inspirerend
24/10/2023
2e inloopavond Magdalenahoeve

Op 10 oktober zijn bestuursleden van DGV naar de inloopavond van Zonneveld Magdalena geweest. Dit zonneveld is gepland langs de Bovendijk in Wilnis, bij de golfbaan. We willen graag dat de natuurlijke en landschappelijke waarden in dit plan geborgd zijn.

2e inloopavond Magdalenahoeve
10/10/2023
Vaarexcursie Vinkeveense Plassen zeer geslaagd

Vaarexcursie Vinkeveense Plassen zeer geslaagd. Op 30 september heeft DGV een vaarexcursie georganiseerd waaraan zo'n 45 mensen in twee vaartochten hebben deelgenomen. Mede door het weer was het een succes en voor herhaling vatbaar, temeer omdat het aantal aanmeldingen zo groot was dat niet iedereen mee kon. Wordt dus hopelijk vervolgd!

Vaarexcursie Vinkeveense Plassen zeer geslaagd
30/9/2023
Voortgang ontwikkeling Marickenland

DGV is lid van de klankbordgroep Marickenland om de ontwikkeling van Marickenland vanuit natuur- en milieuperspectief te adviseren. Op 25 september werd vergaderd over de procedure rondom de monitoring van het grondwater.

Voortgang ontwikkeling Marickenland
25/9/2023
DGV inspraak Centrumplan

Op 13 september jl. heeft De Groene Venen ingesproken bij de gemeenteraadsvergadering over twee onderwerpen: de hoogte van het 'markante' gebouw in het Centrumplan en de aankoop van percelen bij ’t Meertje. De inspraaktekst leest u hier. Het bestuur is verheugd dat de raad op 21 september heeft besloten de maximale bouwhoogte van deze woonflat te beperken en ook tot aankoop van de percelen over te gaan. Een mooi succesje!

DGV inspraak Centrumplan
21/9/2023
DGV bij inloopavond ontwikkeling zonneveld

Langs de Bovendijk in Wilnis ontwikkelt LC Energy Zonneveld Magdalenahoeve. Een project van 24 hectare. Op 6 september is voor belanghebbenden een inloopavond georganiseerd en DGV was daarbij. Belangrijk is dat de natuur- en landschappelijke waarden voldoende worden geborgd. Op 10 oktober is de volgende inloopavond.

DGV bij inloopavond ontwikkeling zonneveld
6/9/2023
IJsvogel alert!

Nadat we een ijsvogel gezien hadden in de buurt van onze ijsvogelbroedwand hebben we direct een camera geplaatst. En het bewijs is geleverd; de camera heeft al heel snel een ijsvogel vastgelegd, heel erg leuk! Nu duimen voor een ijsvogelpaartje dat daadwerkelijk een broedplek gaat maken komend seizoen.

IJsvogel alert!
2/9/2023
Biesbosch excursie

Met maar liefst 50 leden is De Groene Venen zondag 27 augustus op excursie geweest naar de Biesbosch. Na een bezoek aan het Biesbosch Museum volgde een vaartocht per fluisterboot door het bijzondere natuurgebied. Het was een zeer interessante dag.

Biesbosch excursie
27/8/2023
IJsvogels gespot

Gerard Korthals, voorzitter van DGV, heeft meerdere ijsvogels gespot in de buurt van de ijsvogelbroedwand die we gebouwd hebben. Kunnen we komend voorjaar een broedend paartje verwelkomen? Dat zou geweldig zijn!

IJsvogels gespot
3/8/2023
1e check Meertje

Vaartocht met een deel van het bestuur van DGV in het gebied rondom Het Meertje, het beoogde compensatiegebied voor natuur van het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen.

1e check Meertje
28/7/2023
Vissenbos wordt steeds interessanter

Met het DGV bestuur langs 'ons' vissenbos, het staat er goed bij. Zowel boven als onder water zien we steeds meer leven. We zien veel vissen, vogels, en (verlaten) nesten, en ook steeds meer planten zetten zich vast op de -voorheen- verzonken legakker

Vissenbos wordt steeds interessanter
26/7/2023
Onze kraam op de Jaarmarkt Vinkeveen

De Groene Venen staat met een kraam op de Jaarmarkt Vinkeveen. Bezoekers informeren over DGV, leden werven voor de vereniging en verkoop van het boek Van Moeras tot VinkeVEEN, een natuurgeschiedenis.

Onze kraam op de Jaarmarkt Vinkeveen
12/7/2023
Logboek
Sluiten

Vereniging voor milieu- en natuurbescherming Vinkeveen en Waverveen

De Groene Venen is een vereniging die zich inzet voor behoud en ontwikkeling van de natuur in en rondom Vinkeveen en Waverveen. Het is een gebied met een grote natuur- en cultuurhistorische waarde. Dit doen we al 50 jaar vanuit onze grote betrokkenheid met het prachtige plassen- en veenweidegebied. Het belang van de natuur staat voorop, waarbij we een goede balans zoeken tussen aantrekkelijke natuur enerzijds en daarop aansluitende recreatie anderzijds.

We willen natuurlijk ook vooral (blijven) genieten van ons gebied!

Word lid

De Groene Venen beschermt onze plassen en veenweiden

Wij zijn betrokken bij alle ontwikkelingen die de natuur, het milieu en het landschap aangaan. Dat kan zijn in een initiërende of adviesrol, maar ook door het kritisch volgen en daar waar nodig aanspreken van overheden of andere stakeholders.

Ook educatie vormt een onderdeel van onze activiteiten; we schrijven maandelijks een column in Weekblad De Groene Venen, organiseren excursies, lezingen en geven waterlessen aan Groep 8 van de basisschool.

Het laatste nieuws

Meer nieuws

Uitgelichte activiteit

De Groene Venen organiseert regelmatig activiteiten voor alle leden en vrijwilligers.

Meer activiteiten

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid