Visie

De Groene Venen vindt dat bewoners, recreanten en passanten het gebied rond Vinkeveen en Waverveen landschappelijk moeten blijven herkennen als oorspronkelijk verveningsgebied. En als een omgeving met aantrekkelijke natuur en daarbij passende recreatiemogelijkheden. Binnen De Ronde Venen is Vinkeveen (met Waverveen) de kern met een duidelijk landelijke/dorpse en recreatieve uitstraling.

Een meer gedetailleerde visie op behoud en ontwikkeling van natuur en onze focusterreinen is beschreven in het beleidsdocument, dat vindt u hier.

Doelstelling

De Vinkeveense Plassen en het veenweidegebied rondom Vinkeveen liggen in de drukbevolkte randstad en op steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht. De natuur en het landschappelijke karakter staan mede daardoor permanent onder druk. Het gebied heeft te maken met vele gebruikers die allemaal hun eigen invalshoek hebben om de beperkte ruimte te willen gebruiken.

Het doel van Vereniging De Groene Venen is het bestuderen, beschermen en verbeteren van het woon- en leefmilieu en het behoud van de natuur en het landschappelijke karakter van het gebied.

Aanpak

Een belangrijk element is het kritisch volgen van het overheidsbeleid (provincie, waterschappen en gemeente). Daar waar nodig spreken we in of proberen we via de media onze zienswijze over het voetlicht te brengen. We onderhouden contact met en adviseren belangenorganisaties die betrokken zijn bij ontwikkeling en besluitvorming van natuur- en milieugerelateerde dossiers. We nemen initiatief in de ontwikkeling van nieuwe natuur en participeren in vele werkgroepen en projecten.

Verder plaatsen we columns, organiseren we excursies en lezingen voor onze leden en geven we gastlessen over water en natuur in groep 8 van de basisschool. Onze aanpak in detail kunt u lezen in ons beleidsdocument

Historie

De Groene Venen is in 1972 opgericht. De aanleiding was een plan om de helft van de Demmerikse Polder aan de landbouw te onttrekken om er een bungalowpark te bouwen. Hier waren een aantal bewoners het niet mee eens en zo is De Groene Venen ontstaan. Niet lang daarna ontstond het idee voor een recreatieplan voor de Vinkeveense Plassen en mengde De Groene Venen zich in de discussie met als kernvraag: ecologie of recreatie? Het werd een combinatie.

Vele projecten en ontwikkelingen verder bestaat de vereniging uit meer dan 350 leden en wordt het huidige, (vrijwillige en onbezoldigde) bestuur gevormd door vijf leden. In 2022 bestond De Groene Venen 50 jaar.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid