De Groene Pluim 2018

Dick Boogaard ontvangt De Groene Pluim!
De Groene Pluim is onder groot applaus uitgereikt tijdens de jaarlijkse ALV. Als burgemeester van De RondeVenen was hij al gecharmeerd geraakt van ons gebied. In de Gebiedscommissie Utrecht West heeft hij zich de laatste 10 jaar vooral hard gemaakt voor het ontwikkelen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur of Natuurnetwerk Nederland) binnen De Ronde Venen.
Wapenfeiten zijn o.a. De Bovenlanden (nu een natuurgebied dat voor een groot deel beheerd wordt door boeren), De Grote Sniep (waar plas-drasgebieden zijn gekomen met brede, laagliggende slootranden) en natuurontwikkeling in
Donkereind. Dick Boogaard heeft dit weten te realiseren omdat hij als geen ander begrijpt hoe je verschillende partijen op één lijn moet krijgen, met respect voor elkaars standpunten.

Het is dan ook terecht dat hij deze mooie erkenning ontvangt.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid