Charlotte Smit ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Het moment van uitreiken viel samen met haar afscheid als voorzitter van de Vechtplassencommissie tijdens het symposium ‘Het Vechtplassengebied in transitie’ in Breukelen. Dit maakte de verrassing des te groter, omdat de onderscheiding normaal gesproken de laatste werkdag voor Koningsdag wordt uitgereikt.

Charlotte met het 'lintje'

Charlotte heeft haar lintje ontvangen vanwege haar grote verdiensten voor een aantal maatschappelijke organisaties waaronder de Vechtplassencommissie en Natuur- en Milieuvereniging De Groene Venen.

In 1992 is zij bij De Groene Venen gestart als lid van de Activiteitencommissie. Vervolgens is Charlotte in 1995 toegetreden tot het bestuur. Na vier jaar als bestuurslid is zij in 1999 secretaris geworden, en deze belangrijke en intensieve taak vervult zij tot op de dag van vandaag met een hoge mate van professionaliteit en betrokkenheid.

Charlotte is op de vele onderwerpen waar De Groene Venen zich mee bezig houdt de spin in het web. Met haar juridische achtergrond voegt ze daarbij een belangrijke extra dimensie toe aan ons werk. In de vele jaren dat zij betrokken is bij de vereniging heeft zij bovendien een grote kennis van zaken opgebouwd, waarmee zij ook inhoudelijk een substantiële bijdrage levert op alle onderwerpen die onze aandacht hebben.

Het bestuur van De Groene Venen beschouwt de Koninklijke Onderscheiding als een meer dan terechte waardering voor het vele werk dat Charlotte Smit al ruim 30 jaar voor onze vereniging en andere maatschappelijke organisaties verzet.

Charlotte: Van harte gefeliciteerd!

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid