De Groene Venen roept de Provincie Utrecht op vaart te maken met een reddingsplan voor de weidevogels in De Ronde Venen

Allereerst gaat de weidevogelstand in Polder Demmerik en Donkereind al jaren achteruit en het bestuur van De Groene Venen maakt zich daar zorgen over.

Ten tweede is eind 2019 is het Aanvalsplan Grutto gepubliceerd, met onder andere oud-minister Winsemius als initiator. Hierin wordt een plan van aanpak gepresenteerd, inclusief een financiële onderbouwing, om de weidevogels te redden. Niet alleen in onze omgeving is de dalende trend dus zichtbaar, maar ook landelijk speelt dit probleem.

Tenslotte bestaat De Groene Venen dit jaar 50 jaar, een mooie gelegenheid om te onderzoeken of de polders bij Vinkeveen en Wilnis geschikt zijn als kansrijk weidevogelgebied. Uit de workshop bleek dat dit laatste zeker het geval is.  

Tijdens de workshop deelden professionals en (lokale)ervaringsdeskundigen ieder vanuit eigen invalshoek hun kennis over weidevogels. Welke trends zijn zichtbaar, wat is nodig om de weidevogelstand te verbeteren en welke maatregelen zijn effectief?

Van deze workshop heeft De Groene Venen een samenvatting gemaakt, die kunt u lezen door hier te klikken.

Inmiddels heeft de Provincie Utrecht het gebied De Venen (globaal gelegen tussen de Botshol, de Oostelijke Vechtplassen en de Nieuwkoopse Plassen)aangewezen als zgn. kansgebied voor weidevogels. Dat is goed nieuws.Tóch is De Groene Venen slechts gedeeltelijk tevreden omdat het bestuur nietgerust is over de snelheid waarmee de vervolgstappen gezet worden. Daarom roept zij de beleidsmakers met een korte brief op om vaart te zetten achter het onderzoek naar het kansgebied en snel te beslissen.

De tijd tikt voor de weidevogels namelijk gewoon door.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid