De Groene Venen spreekt in tegen Ontwikkelscenario Vinkeveense Plassen

De ontwikkeling van het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen loopt op zijn zachts gezegd niet soepel en ver achter op het vooraf geplande schema. De raad heeft bedacht alvast een aantal zaken te versnellen en deze punten verzameld in het zogenaamde Ontwikkelscenario Zandeilanden. Los van het gegeven dat de volgorde zou moeten zijn: éérst het bestemmingsplan, dan pas een ontwikkelscenario en niet andersom, valt er ook inhoudelijk nogal wat aan te merken op de plannen. En zeker wat betreft het waarborgen van de natuur- en landschappelijke waarden van de plassen.

Vandaar dat De Groene Venen op 14 september haar stem heeft laten horen en heeft ingesproken tegen dit plan en een aantal specifieke onderdelen ervan. In de link is de gehele inspraaktekst opgenomen.

In een turbulente vergadering heeft de wethouder uiteindelijk moeten besluiten het raadsvoorstel terug te nemen, en dat was in onze ogen terecht.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid