DGV dient Zienswijze in over Ontwerp Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen

Op 5 mei 2023 is het Ontwerp Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen door de gemeente bekendgemaakt. Dit lijvige document is te vinden door deze link te volgen. Belanghebbenden zijn uitgenodigd om op basis van dit Ontwerp een zogenaamde 'zienswijze' in te dienen. Met een zienswijze kan worden aangegeven met welke onderdelen van een Ontwerpplan men het (onderbouwd) niet eens is. De gemeente dient hier rekening mee te houden met het opstellen van het definitieve bestemmingsplan.

De Groene Venen is al jaren betrokken bij de ontwikkeling van het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen, en heeft zich al die jaren vooral hard gemaakt voor de natuur- en landschappelijke waarden van het plassengebied.

Samen met de Vechtplassencommissie heeft De Groene Venen een zienswijze ingediend, waarin alle punten worden beschreven die (nog) niet voldoende worden geborgd in het Ontwerp Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Onze bezwaren omvatten een behoorlijk aantal punten, waaronder het onvoldoende beschermen en versterken van de natuurwaarden van het Natura2000 gebied Botshol en het NNN gebied (Vinkeveense plassen).

Daarnaast zijn een aantal uitwerkingen van het plan onvoldoende geborgd of onduidelijk, zoals bijvoorbeeld de natuurcompensatie (Het Meertje) en de plannen rondom de (illegale) legakkerbouwsels en nieuwe bouwplannen.

Door te klikken op Zienswijze, kunt u het door ons opgestuurde document lezen.

De Groene Venen maakt zich zorgen over de huidige ontwikkelingen. Door de vele en tegengestelde belangen is de vertraging van het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen inmiddels onverantwoord groot. Ondertussen wordt het steeds drukker op de plas, en worden de natuur- en landschappelijke waarden meer en meer onder druk gezet. In afwachting van het bestemmingplan wordt er -nog steeds- nauwelijks gehandhaafd op het bouwen van (illegale) huisjes op de legakkers. De natuur- en landschappelijke waarden staan meer en meer onder druk.

Het is in ieders belang dat het Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen zo snel mogelijk wordt vastgesteld.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid