Het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen en verschillende belangen

Het doel hiervan was om de staten en (nieuwe) raad mee te nemen in de complexiteit van de opgaven die spelen in het Plassengebied. De feitelijke kenmerken van gebied, de functies en waarden van het gebied (recreatie, natuur en de cultuurhistorische en landschappelijke waarden) zijn besproken.

Ter voorbereiding van dit bezoek heeft de Provincie Utrecht een filmpje gemaakt dat een goed beeld geeft van welke belangen er spelen in het gebied. En welke belangen meegenomen moeten worden in het inmiddels zeer lang durende proces naar een nieuw bestemmingsplan. In het filmpje komen een aantal partijen aan bod, waaronder ook de voorzitter van De Groene Venen, Gerard Korthals. Je kunt het filmpje hier bekijken. NB: ook in het filmpje komt Bert Klinkhamer namens De Goede Vangst aan het woord (en niet namens De Groene Venen, zoals per abuis in het filmpje staat).

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid