Leerzame vaarexcursie De Groene Venen op 'eigen' Vinkeveense Plassen

De excursie werd inhoudelijk begeleid door Gerard Korthals en Rob Idema. Beiden zijn bioloog en bestuurslid van De Groene Venen en hebben een enorme kennis over de Vinkeveense Plassen zowel boven als onder water; Rob is namelijk ook nog fervent duiker in de plassen. Het aantal aanmeldingen voor deze excursie overtrof onze verwachtingen, daarom werd er tweemaal gevaren met per keer zo'n 25 deelnemers.

Uitgangspunt van de excursie was het informeren van de deelnemers over de biodiversiteit. Onder andere kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: 

- Biodiversiteit boven en onder het wateroppervlak
- Verschil tussen diepe en ondiepe delen
- Waterkwaliteit
- Het belang van natuurvriendelijke oevers en vissenbossen
- Kwaliteitbevorderende maatregelen op de plassen
- Betekenis van de VVP voor de (natuur in de) omgeving
- Vogels, vissen en alles wat er verder leeft in en om de plassen

Varen langs het vissenbos

Tijdens de excursie hebben we op de Kleine Plas, De Noordplas en de Zuidplas gevaren, onder andere langs het vissenbos waarvan De Groene Venen een initiatiefnemer was. Vissenbossen leveren een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit zowel onder als boven water.

De excursie was leuk, interessant en het weer zat ook nog mee. Het is erg leuk dat veel van onze leden enthousiast waren en zich op hebben gegeven voor deze excursie. Het aantal aanmeldingen overtrof namelijk ruimschoots het aantal beschikbare plaatsen. Vanwege dit succes willen we de excursie volgend (voor)jaar nogmaals organiseren.

Tenslotte willen we de Gemeente De Ronde Venen bedanken. Door hun subsidie hebben we het huren van de boot inclusief schipper kunnen bekostigen.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid