Lezing 'Nederland Droogteland; ook in Vinkeveen?

De spreker, René Didde, milieujournalist en auteur van het boek Nederland Droogteland, gaf inzicht in de oorzaken van de duidelijk waarneembare trend van meer extreme droogteperioden en perioden met extreme neerslag.
De maatschappelijke gevolgen zijn groot: de droogte leidt tot schade aan de natuur, afnemende oogst in de landbouw, beperkingen voor de drinkwatervoorziening, te lage waterstanden voor de scheepvaart en de overvloedige regenval heeft overstromingen en andere wateroverlast tot gevolg.Het onderzoek van René Didde wijst uit dat er veel oplossingen voor de dreigende problemen zijn. Nederland kán het water langer vasthouden door het terugbrengen van meanderende i.p.v. kaarsrechte beken, het plaatsen van stuwen in sloten, het ophogen van het waterpeil in polders, in de vele kanalen en het IJsselmeer. Er zijn voldoende zanderige gebieden waarin het overtollige water “geparkeerd” kan worden om het in tijden van droogte te kunnen benutten. En bedrijven kunnen in veel gevallen oppervlaktewater gebruiken i.p.v. het kostbare en schaarse drinkwater.

Aan het eind van de avond was het publiek overtuigd van de boodschap van René Didde: het roer moet om. Nederland moet het water niet langer zo snel mogelijk naar zee afvoeren maar moet minstens een deel opslaan voor droge perioden.


Het boek Nederland droogteland is via De Groene Venen met korting en eventueel door de
auteur gesigneerd te bestellen (de prijs is dan € 20 i.p.v. € 21,95).

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid