Vertrek Luuc Mur uit bestuur De Groene Venen

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 25 april 2023 heeft hij afscheid genomen.

Luuc, emeritus-hoogleraar aquatische milieubiologie bij de Universiteit van Amsterdam, was in 1973 medeoprichter, voorzitter tot 2016 en daarna bestuurslid van De Groene Venen. Aanleiding voor het oprichten van de vereniging was het plan van de toenmalige gemeente Vinkeveen om het huidige reservaat Demmerik te transformeren in een villawijk. Toen al zag Luuc dat de natuurwaarden in de steeds drukker wordende randstad sterk onder druk kwamen te staan. Onder zijn leiding beschermde De Groene Venen natuur en landschap in en om Vinkeveen door kennisoverdracht, participatie in bestuurlijke circuits én mensen van de natuur te laten genieten tijdens interessante excursies. Zijn kennis heeft bijgedragen aan de huidige waterkwaliteit van de Vinkeveense Plassen. Zijn brede en diepgaande kennis van het gebied blijkt eens te meer uit het door hem geschreven lustrumboek Van moeras tot VinkeVEEN, een natuurgeschiedenis, waarvan in mei de tweede druk zal verschijnen.

De aanleiding voor zijn vertrek ligt in onoverbrugbare verschillen van inzicht over de aanpak van enkele dossiers. Het bestuur betreurt dit maar respecteert het besluit van Luuc om na 50 jaar(!) te vertrekken als bestuurslid van De Groene Venen. Het bestuur zal zijn kennis missen en spreekt haar grote waardering en dank uit voor zijn inzet in de achter ons liggende 50 jaar. Op een later moment zal De Groene Venen op gepaste wijze bij het afscheid van Luuc stilstaan.

Ook helpen met het beschermen van de natuur en ons landschap?

Wordt dan voor maar 5 euro per jaar lid en ondersteun ons voor behoud van de Vinkeveense Plassen en de veenweidegebieden.

Word lid